San Francisco International Shooting Festival Association 1915 stock certificate, San Francisco Shuetzen Verein records, MS 4007, California Historical Society

San Francisco International Shooting Festival Association 1915 stock certificate, San Francisco Shuetzen Verein records, MS 4007, California Historical Society

San Francisco International Shooting Festival Association 1915 stock certificate, San Francisco Shuetzen Verein records, MS 4007, California Historical Society